Wybierz kategorie:
Grupa wiekowa
 5-9 lat 
 10-13 lat 
 14+ 
Przedmiot
Poziom

wybierz gotowy zestaw
ułóż własny podręcznik
Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
aktualny ekran (1).następny ekran
Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Zegar. Określanie czasu.
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Zegar. Określanie czasu.


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Ewa Zawistowska, Radość
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Ewa Zawistowska, Radość


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Wyrażenia przyimkowe
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Wyrażenia przyimkowe


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Danuta Wawiłow, Szybko!
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Znakomity wiersz Danuty Wawiłow, operujący wyliczeniem i anaforą, ujęty został w klamrę dwu słów, określających sposób wykonywania czynności: szybko – wolno. Mistrzowskie zakończenie wyzyskuje podwójne znaczenie wyrazu wolno. Czternaście razy powtórzone słowo szybko, w tym trzykrotnie obok siebie, potęguje ogromny pośpiech, który towarzyszy bohaterowi przez cały dzień (zbudź się – kładź się). To z jego perspektywy oglądamy świat, to on analizuje i przeżywa.


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Słowa, słowa, słowa IV
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Słowa, słowa, słowa IV


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Słowa, słowa, słowa III
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Słowa, słowa, słowa


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Słowa, słowa, słowa II
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Słowa, słowa, słowa II


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Słowa, słowa, słowa I
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Słowa, słowa, słowa I


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Słowa, słowa, słowa I
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Słowa, słowa, słowa I


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Wprowadzanie ucznia w świat wartości i polską kulturę w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Wprowadzanie ucznia w świat wartości i polską kulturę w nauczaniu języka polskiego jako obcego.


Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
aktualny ekran (1).następny ekran
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci