Wybierz kategorie:
Grupa wiekowa
 5-9 lat 
 10-13 lat 
 14+ 
Przedmiot
Poziom

wybierz gotowy zestaw
ułóż własny podręcznik
Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (2).następny ekran
Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Organizowanie przestrzeni edukacyjnej aktywności dla uczniów na lekcjach języka polskiego jako obcego.
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Organizowanie przestrzeni edukacyjnej aktywności dla uczniów na lekcjach języka polskiego jako obcego.


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Organizowanie przestrzeni edukacyjnej aktywności dla uczniów na lekcjach języka polskiego jako obcego.
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Organizowanie przestrzeni edukacyjnej aktywności dla uczniów na lekcjach języka polskiego jako obcego.


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Wprowadzanie ucznia w świat wartości i polską kulturę w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Przykład scenariusza zajęć na poziom B1 dla uczniów w wieku dla uczniów w wieku 10-13l.
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Wprowadzanie ucznia w świat wartości i polską kulturę w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Przykład scenariusza zajęć na poziom B1 dla uczniów w wieku dla uczniów w wieku 10-13l.


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Przypadki, ach, przypadki VI
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Przypadki, ach, przypadki! V
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Przypadki, ach, przypadki! V


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Prognoza pogody – słuchanie ze zrozumieniem
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Prognoza pogody – słuchanie ze zrozumieniem


Wiek: 10-13 lat   14+ lat
Tytuł:PO CO SĄ ZNAKI INTERPUNKCYJNE?
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:• Poszerzanie słownictwa, doskonalenie znajomości zasad związanych ze znakami interpunkcyjnymi • Budowanie procesu grupowego, w którym każdy z grupy wnosi swój potencjał edukacyjny do efektów pracy całej grupy


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Opis przedmiotu
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Opis przedmiotu


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Określanie czasu 2
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Określanie czasu 2


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Określanie czasu 1
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:Określanie czasu 1


Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (2).następny ekran
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci