PODGLĄD ATOMU
     
 Tytuł: Zabawy dziecięce. Jestem muzykantem…
Opis skrócony: Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, doskonalenie umiejętności czytania, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, słuchu mownego, utrwalenie nazw instrumentów muzycznych.
Autor(rzy): Małgorzata Małyska
Hasła treści zabawy, instrumenty muzyczne, krzyżówki, gry stolikowe
Uwagi metodyczne 1. Dzieci poznają zabawę Jestem muzykantem… (wzorowanej na niemieckiej Musikantenspiel Ich bin ein Musikante), bawią się w nią wspólnie, utrwalają nazwy instrumentów muzycznych, wykonują ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. 1. Dzieci poznają zabawę Jestem muzykantem… (wzorowanej na niemieckiej Musikantenspiel Ich bin ein Musikante), bawią się w nią wspólnie, utrwalają nazwy instrumentów muzycznych, wykonują ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

Opis zabawy:

https://www.google.pl/search?client=opera&q=Jestem+muzykantem%2C+konszabelantem…&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Jestem muzykantem, konszabelantem (pokazujemy na siebie)
My – muzykanci, konszabelanci (rozkładamy ręce wskazując innych)
Ja umiem grać, my umiemy grać: (jak wyżej, wskazujemy siebie a potem innych)
A na czym?
A na flecie:
fiju fiju
fiju fiju
fiju fiju… bęc
(przy śpiewaniu refrenu wykonujemy rękoma gest grania na flecie)

Jestem muzykantem, konszabelantem (pokazujemy na siebie)
My – muzykanci, konszabelanci (rozkładamy ręce wskazując innych)
Ja umiem grać, my umiemy grać: (jak wyżej, wskazujemy siebie a potem innych)
A na czym?
A na bębnie:
bumtarara, bumtarara…
bumtarara, bumtarara…
bumtarara, bumtarara…bęc
(wykonujemy gesty wskazujące grę na bębnie)

Jestem muzykantem, konszabelantem (pokazujemy na siebie)
My – muzykanci, konszabelanci (rozkładamy ręce wskazując innych)
Ja umiem grać, my umiemy grać: (jak wyżej, wskazujemy siebie a potem innych)
A na czym?
A na trąbce:
trutututu, trutututu…
trutututu, trutututu…
trutututu, trutututu…bęc
(wykonujemy gesty wskazujące grę na trąbce)

Jestem muzykantem, konszabelantem (pokazujemy na siebie)
My – muzykanci, konszabelanci (rozkładamy ręce wskazując innych)
Ja umiem grać, my umiemy grać: (jak wyżej, wskazujemy siebie a potem innych)
A na czym?
A na skrzypcach:
Cimcirimci, cimcirimci..
Cimcirimci, cimcirimci..
Cimcirimci, cimcirimci.. bęc
(wykonujemy gesty wskazujące grę na skrzypcach)

Jestem muzykantem, konszabelantem (pokazujemy na siebie)
My – muzykanci, konszabelanci (rozkładamy ręce wskazując innych)
Ja umiem grać, my umiemy grać: (jak wyżej, wskazujemy siebie a potem innych)
A na czym?
A na gitarze:
A gitara rara, rara, a gitara rara rara
A gitara rara, rara, a gitara gra.
(wykonujemy gesty wskazujące grę na gitarze)

Jestem muzykantem, konszabelantem (pokazujemy na siebie)
My – muzykanci, konszabelanci (rozkładamy ręce wskazując innych)
Ja umiem grać, my umiemy grać: (jak wyżej, wskazujemy siebie a potem innych)
A na czym?
A na pianinie:
A pianino ino, ino, a pianino ino, ino,
A pianino ino, ino, a pianino gra.
(wykonujemy gesty wskazujące grę na pianinie)

2. Dzieci czytają nazwy instrumentów muzycznych i dobierają nazwy do obrazków.

3. Dzieci samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela) rozwiązują krzyżówkę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy instrumentów muzycznych.

4. Dzieci samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela) rozwiązują krzyżówkę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy instrumentów muzycznych i odpowiadają na pytanie zawarte w poleceniu.

5. Obrazki i wyrazy ( nazwy instrumentów) można wykorzystać do gier stolikowych (typu: Piotruś, Memory)Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.