Wybierz kategorię wiekową
Możesz wybrać więcej niż jedną grupę wiekową
Wybierz przedmiot i poziom zaawansowania językowego
Zaznacz odpowiednie kryteria, żeby zawęzić grupę docelową
Dodawaj materiały do schowka
Wybierz odpowiadające Ci materiały
Utwórz podręcznik
Dokonaj selekcji materiałów w schowku i zapisz efekt Twojej pracy jako nowy podręcznik
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci