Wybierz kategorie:
Grupa wiekowa
 5-9 lat 
 10-13 lat 
 14+ 
Przedmiot
Poziom

wybierz gotowy zestaw
ułóż własny podręcznik
Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (4).następny ekran
Wiek: 10-13 lat   14+ lat
Tytuł:Inne ważne ośrodki I
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Krajobrazy i regiony I
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Język ojczysty II
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 10-13 lat  
Tytuł:Język ojczysty I
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Zwyczaje i święta
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Symbole narodowe
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Specjały kuchni
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Przyroda (III)
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Przyroda (II)
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wiek: 5-9 lat  
Tytuł:Przyroda (I)
Krótki opis - co chcemy osiągnąć:


Wyświetlam 10 atom(my)(ów).
poprzedni ekran.aktualny ekran (4).następny ekran
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.