PODGLĄD ATOMU
     
 

Tytuł: Wprowadzanie ucznia w świat wartości i polską kulturę w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Opis skrócony: Wprowadzanie ucznia w świat wartości i polską kulturę w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Autor(rzy):
Hasła treści Wprowadzanie ucznia w świat wartości i polską kulturę w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci