PODGLĄD ATOMU
     
 

Bank pomysłów

Tytuł Odsłony
Kalendarium polskich rocznic kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży w styczniu 2018 55
Rocznice kulturalne i literackie w grudniu 2017 100
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego 116
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu wiedzy o Polsce 156
Rocznice kulturalne i literackie w listopadzie 2017 80
Kalendarium rocznic kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży w październiku 2017 80
Kalendarium rocznic kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży we wrześniu 2017 93
Kalendarium rocznic kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży w sierpniu 2017 71
Kalendarium_rocznic_kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży w lipcu 2017 78
Wybrane rocznice kulturalne i literackie dla dzieci i młodzieży w czerwcu 2017 149
Polscy Prezydenci - prezentacja Liliana Sosnowska 260
Rocznice kulturalne i literackie w maju 2017 198
Rocznice kulturalne i literackie w czerwcu 2017 144
Wybrane rocznice dla dzieci i młodzieży w maju 2017 185
Sprawdź, czy znasz tekst „Mazurka Dąbrowskiego" - materiały edukacyjne, Liliana Sosnowska 148
Krzyżówka - Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej? - materiały edukacyjne, Liliana Sosnowska 127
Rocznice kulturalne i literackie w kwietniu 2017 r. 161
Legendarne początki państwa polskiego - filmy i ćwiczenia 231
Żołnierze Wyklęci - Niepokonani film 209
Wybrane rocznice dla dzieci i młodzieży w kwietniu 2017 157
Wybrane rocznice dla dzieci i młodzieży w marcu 2017 174
Wybrane rocznice kulturalne dla dzieci i młodzieży w lutym 2017 157
Jakie jest pochodzenie nazwy Polska? 228
Jakie były początki państwa Polan? 403
Wybrane rocznice dla dzieci i młodzieży w styczniu 2017 182
Tadeusz Kościuszko prezentacja - Liliana Sosnowska 1877
Legendarne początki Polski - interaktywna lekcja 1118
Mieszko I - początki państwa polskiego - interaktywna prezentacja 1935
Słowianie i początki państwa polskiego, chrzest Polski - prezentacja interaktywna 1882
Ośrodki pogańskie na ziemiach polskich 279
Sprawdź, czy znasz tekst „Mazurka Dąbrowskiego" - hymnu Rzeczypospolitej Polskiej - ćwiczenie 243
Eliminatka - Kontekst historyczny hymnu Rzeczypospolitej Polskiej - ćwiczenie 226
Krzyżówka - Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej? - ćwiczenie 199
Materiały do WOP - TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU WIEDZY O POLSCE W ŚRODOWISKACH POLONIJNYCH 666
Materiały do WOP - PODRĘCZNIK DO WIEDZY O POLSCE X-XIV WIEK 727
Materiały do WOP - PODRĘCZNIK DO WIEDZY O POLSCE XIV - XIX wiek 702
Materiały do WOP - PODRĘCZNIK DO WIEDZY O POLSCE 1918-1939 968
Materiały do WOP - Historii Polski i Polaków w czasie II wojny światowej (1939-1945) - podręcznik do nauczania wiedzy o Polsce. 851
Materiały do WOP - Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945 - 2004) - podręcznik do nauczania wiedzy o Polsce. 1022
Tytuł: Bank pomysłów cd
Opis skrócony:
Autor(rzy):
Hasła treści
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci