PODGLĄD ATOMU
     
 Tytuł: Zabawy dziecięce. Stary niedźwiedź mocno śpi
Opis skrócony: Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, doskonalenie umiejętności czytania, nauka czytania godzin, liczebniki główne i porządkowe, nazwy zwierząt leśnych - liczba pojedyncza i liczba mnoga.
Autor(rzy): Małgorzata Małyska
Hasła treści zabawy, zegar, godziny, zwierzęta, liczebniki, liczba mnoga, czytanie
Uwagi metodyczne 1. Dzieci poznają tradycyjną, polską zabawę Stary niedźwiedź mocno śpi i bawią się w nią wspólnie.1. Dzieci poznają tradycyjną, polską zabawę Stary niedźwiedź mocno śpi i bawią się w nią wspólnie.

Opis zabawy:

Dzieci ustawiają się w kole i wybierają jedno spośród siebie, które będzie niedźwiedziem. Niedźwiedź siada w środku koła i udaje, że śpi i chrapie. Pozostałe dzieci chodzą wokół i śpiewają piosenkę:

Stary niedźwiedź mocno śpi,
Stary niedźwiedź mocno śpi,
My się go boimy, na palcach chodzimy,
Jak się zbudzi to nas zje.
Jak się zbudzi to nas zje,
W tym momencie dzieci zatrzymują się i recytują:

Pierwsza godzina - niedźwiedź śpi,
Druga godzina - niedźwiedź chrapie,
Trzecia godzina - niedźwiedź łapie!!!

Wówczas niedźwiedź budzi się i próbuje kogoś złapać. Wszystkie dzieci biorące udział w zabawie uciekają. Osoba, która zostaje złapana staje się niedźwiedziem i zabawa toczy się dalej.

2. Dzieci słuchają wiersza Niedźwiedź stary i zegary czytanego przez nauczyciela. Śledzą wzrokiem czytany tekst. Wskazują palcem (patyczkiem) miejsca, w których czyta nauczyciel. Czytają tekst wraz z nauczycielem i zapamiętują nawy zwierząt, z którymi był umówiony niedźwiedź w lesie. Zapisują cyframi godziny, które wyznaczają kolejne spotkania. (10:00; 12:00; 14:50; 16:00; 17:00)

3. Czytanie zegara. Karta pracy z zegarem. Nauka odczytywania godzin na zegarze. Próby zaznaczania godzin poszczególnych spotkań niedźwiedzia.

4. Leśne zegary. Odczytywanie godzin wskazywanych przez leśne zegary. Sprawdzanie z harmonogramem spotkań niedźwiedzia. Zapisywanie w okienkach kolejności spotkań. Budowanie wypowiedzi w oparciu o kartę pracy według schematu:

O godzinie dziesiątej niedźwiedź spotkał się z wiewiórkami.
O godzinie dwunastej….

5. Kalendarz Niedźwiedzia – karta pracy do uzupełnienia i samodzielnego sprawdzenia poprawności z treścią wierszyka.

6. Leśne zwierzęta – karta pracy do wycięcia. Uczniowie dobierają parami karty (l. poj. i l. mn.), następnie rozkładają pomieszane karty na stoliku obrazkami do dołu i zgodnie z zasadami MEMORY tworzą pary, czytają na głos podpisy pod ilustracjami.

7. Leśne zwierzęta (obrazki) - karta pracy do wycięcia. Uczniowie dobierają parami karty (l. poj. i l. mn.), następnie rozkładają pomieszane karty na stoliku obrazkami do dołu i zgodnie z zasadami MEMORY tworzą pary, nazywają poprawnie obrazki (ćwiczenie sprawdzające).

8. Wylosuj i narysuj – uczeń losuje kartkę z nazwą zwierzęcia i dopełnia ją adekwatnym rysunkiem.

7. Rymowanki – karta pracy utrwalająca nazwy zwierząt i ich poprawne użycie w liczbie pojedynczej i mnogiej. Do sprawdzenia poprawności wykonania zadania mogą posłużyć karty z poprzedniego ćwiczenia.

Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.