PODGLĄD ATOMU
     
 Tytuł: Zabawy dziecięce. Kot i mysz
Opis skrócony: Nauka tradycyjnej polskiej zabawy dla dzieci, doskonalenie umiejętności czytania, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, utrwalenie nazw pomieszczeń w domu, wyrażenia przyimkowe.
Autor(rzy): Małgorzata Małyska
Hasła treści zabawy, kot, mysz, dom, pomieszczenia
Uwagi metodyczne 1. Dzieci poznają zabawę „Uciekaj myszko…”, bawią się w nią wspólnie.
1. Dzieci poznają zabawę „Uciekaj myszko…”, bawią się w nią wspólnie.

Opis zabawy:
Dzieci ustawione w kręgu trzymają się za ręce. Dwoje dzieci „mysz” i „kot” zostają na zewnątrz kręgu, pozostałe dzieci chodzą w kółko i śpiewają:


Uciekaj myszko do dziury
Niech cię nie złapie kot bury,
bo jak cię złapie w pazury,
to cię obedrze ze skóry.

Niezgrabny kotek, niezgrabny,
Nie złapał myszki, nie złapał.
A myszka siedzi w stodole,
Wygląda dziurką na pole.W trakcie piosenki „mysz” ucieka a „kot” musi ją dogonić. „Mysz” może się dostać do środka koła tylko przez tzw. bramkę, czyli uniesione do góry ręce dwóch uczestników. W ten sam sposób do środka, za „myszką”, może się dostać „kotek”, jeśli dzieci nie chcą wpuścić „kota” do środka zamykają bramkę

2. Dzieci samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela) czytają tekst rymowanki, złożony z poznanych w czasie zabawy słów i instrukcji do wykonania ćwiczenia.

3.Dzieci samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela) przechodzą przez labirynt zapisując wyrazy utworzone przez ciągi napotkanych liter.

4. Dzieci samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela) zaznaczają na planie domu, którędy kot gonił myszkę, kolorują te pomieszczenia, w których nie było myszki.

5.Zadanie można wykorzystać do ćwiczeń w mówieniu z użyciem wyrażeń przyimkowych. (Obok kuchni jest jadalnia. Między jadalnią i toaletą jest salon…)

Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.