PODGLĄD ATOMU
     
 Tytuł: Wiosna na łące, w sadzie, ogrodzie Cz. II Zwierzęta na łące i w polu
Opis skrócony: Poznamy zwierzęta, które możemy spotkać na łące i polu.
Autor(rzy): Maria Lorek, mgr, marialorek@elementarz.edu.pl
Hasła treści Łąka, pole, zwierzęta
Uwagi metodyczne 1. Czytanie tekstu o kwietniu.

1. Czytanie tekstu o kwietniu.

2. Oglądanie ilustracji. Ustalanie, która przedstawia sad, która łąkę, a która las. Podpisywanie ilustracji.

3. Oglądanie ilustracji przedstawiającej zwierzęta, które można spotkać na łące.

4. Czytanie tekstu „Zwierzęta na łące”.

5. Sprawdzenie zrozumienia tekstu – uzupełnianie zdań.

6. Czytanie zadania matematycznego o motylach. Liczenie. Zapisanie odpowiedzi.

7. Ustalenie, jak nazywa się nocny motyl, jako wprowadzenie od poznania głoski „ć”.

8. Wprowadzenie głoski i litery „ć”.

9. Ćwiczenia w czytaniu – tekst „Opowieść Tomka”.

10. Sprawdzenie zrozumienia tekstu, również z wykorzystaniem ilustracji – pisemne odpowiedzi na pytania do tekstu i ilustracji.

11. Utrwalenie poznanej litery – wiersz „Wróbel i papuga”.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 120
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 120

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci